Kretsloppet, mångfalden och vår framtid

Zinkens Odlarförening ligger centralt på Södermalm i Stockholm, och utgör en tillgång som berikar stadens syrealstrande grönområden och biologiska mångfald av växter, djur och mikroorganismer.

Som odlare blir vi ständigt påminda om det kretslopp vi alla ingår i, och i samarbete med andra - såväl organisationer som organismer! -  arbetar föreningen och dess medlemmar med att utveckla sina kunskaper inom miljö och hållbarhet, och bidra till att kretsloppet och den biologiska mångfalden fortgår på vår lilla arrenderade del av jorden.

Som en del i detta arbete var Zinkens Odlarförening 2015 en av de första koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm att uppfylla den grundläggande nivån i Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering, och arbetet med att nå nästa nivå pågår.