Intresselista gällande kolonilott i Zinkens Odlarförening


Vår intresselista är tillfälligt stängd för nyanmälningar på grund av systemuppdatering, men kommer att öppnas igen under våren 2024. Återkom alltså senare för instruktioner om du vill anmäla dig. Vi planerar inga ändringar i vårt kösystem, så för dig som redan står i kön medför detta inga förändringar gentemot tidigare.


Intresset för stadsodling är glädjande stort - tyvärr betyder det också att väntetiden på kolonilotter i Stockholms innerstad är mycket lång. I Zinkens Odlarförening har vi bara 31 kolonilotter, och omsättningen hos oss är mindre än en lott per år. För närvarande står ett drygt hundratal intresserade i vår kö. Väntetiden på en lott går inte att förutsäga, men de som nyligen fått lotter i Zinkens Odlarförening har väntat i närmare tjugo år.

Utanför Stockholms innerstad finns större koloniområden med kortare kötider - kontakta alltså gärna andra föreningar om du vill börja odla inom en överskådlig framtid!

Varje koloniträdgårdsförening har sina egna rutiner för hur deras lotter fördelas. Många av Stockholmsföreningarna är anslutna till förbundet Stockholms Koloniträdgårdar, och hos dem hittar du en lista över anslutna koloniträdgårdsföreningar i Stockholm med omnejd

Regler för Zinkens Odlarförenings intresselista

Man kan stå i kön oavsett var man bor, men vid köp av kolonilott och medlemskap i föreningen måste man enligt föreningens arrendeavtal med Stockholm stad vara folkbokförd i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby.

En årsavgift på 100 kronor debiteras i januari varje år för att du ska vara aktuell på intresselistan. Vi sänder varje år ut en påminnelse om när inbetalning av årsavgiften ska ske. Har inte din inbetalning kommit in i tid stryks du från listan.

Var noga med att anmäla adressändring – för att du inte ska riskera att strykas och för att listan ska vara aktuell!

När en av föreningens kolonilotter blir ledig gäller följande:

  • Innan den vakanta lotten går ut till kön har alltid föreningens medlemmar förtur att byta till den lediga lotten. Om ingen inom föreningen vill byta sin lott går erbjudandet vidare till intresselistan.
  • Turordningen på intresselistan fastställs av anmälningsdatum samt av att betalning av den årliga köavgiften skett senast den 31 januari varje år.
  • När en lott blir vakant får de tio som har den längsta kötiden på intresselistan ett erbjudande. Dessa tio kallas till visning av lott och stuga. Efter visningen har man fjorton dagar på sig att lämna sitt svar på erbjudandet.
  • För att vår kölista inte ska bli för lång har vi en regel som innebär en begränsning av kötiden. Den innebär att när du blir erbjuden en ledig lott kan du tacka nej två (2) gånger. Tackar du nej även till det tredje erbjudandet placeras du sist i kön.